בְּרֵאשִׁת 
家具修理人から皆様へ、「ノアの方舟」をヘブライ語原典にてご案内申し上げます。

שלוֹם עליכם

שלוֹם